Châu Bảo Toàn một người vui vẻ lạc quan, luôn biết cách lắng nghe và thấu hiểu người khác.

Một chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng và vận hành quy trình Spa. Hiện nay tôi đã có chuỗi Spa gồm 19 tiệm tại thành phố HCM.

Bộ quy trình này hiệu quả đến nỗi không chỉ mang lại cho Châu Bảo Toàn thành công về mặt tài chính

Bộ quy trình này nó bao gồm tất cả các bước để thấu hiểu hành vi khách hàng, khiến ta có thể chu du vào tâm trí họ. Trở thành một bậc thành điều khiển tâm trí .
Nó nguy hiểm đến mức ta có thể khiến họ tin những gì ta nói là sự thật mang lại cho ta những nguồn lợi nhuận khổng lồ. Để từ đó ta có thể mang họ vào thang giá trị của mình, sau đó đi từ phễu này đến phễu khác.

Châu Bảo Toàn một người vui vẻ lạc quan, luôn biết cách lắng nghe và thấu hiểu người khác.

Bạn sẽ chẳng bao giờ đạt được con đường để tăng hiệu suất quảng cáo Spa như cách của Châu Bảo Toàn.

Quy trình này còn có thể giúp những người mới kinh doanh nắm bắt được được những chiến lược :
“Gồm 16 chiến lược và 10 vũ khí khi đàm phán”
“ Gia tăng doanh số trung bình trên mỗi đầu khách hàng”
“Tăng số lần quay lại của khách hàng”
“Chiến lước tăng doanh số bằng việc bỏ đi những thứ ta muốn…”

http://chaubaotoan.com/wp-admin/post.php?post=803&action=edit

Ngoài thiết kế hệ thống kinh doanh mô hình chuỗi ra tôi còn một bộ quy trình dùng cho việc quảng cáo.

http://chaubaotoan.com/wp-admin/post.php?post=803&action=edit

Nó gồm có nhiều bước nhỏ khác nhau:

http://chaubaotoan.com/wp-admin/post.php?post=803&action=edit

“Chiến lược thu hút khách hàng tiềm năng, Và 9 bước chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng”

http://chaubaotoan.com/wp-admin/post.php?post=803&action=edit


Công thức để “đột phá doanh số” ,cách đo lường những chỉ số KPI về mối quan hệ thân tình với khách hàng. Chỉ số KPI khách hàng giới thiệu người khác cho ta.

Quý giá nhất chính là 38 bước mồi câu điều hướng khiến khách hàng chọn những gói dịch vụ mà tôi mong muốn phải bán…………….

Thậm chí bạn còn biết cả cách chủ động làm lỗi thời sản phẩm của mình với khách hàng.

Còn rất nhiều thứ khác mà tôi không thể kể hết ở đây.

liên hệ với Châu Bảo Toàn ở đây


website : http://chaubaotoan.com/Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *